24 октомври 2016

Как да контролираме съзнанието на хората - Д-р Х. Лънг


Буда е казал: „Най-голямото ти оръжие е умът на врага ти.”

Решаващо за изхода от противопоставянето е психологическото воюване – техника, използвана и усъвършенствана от най-великите военачалници в историята като Сун Дзъ, Йоритомо и Мусаши от Япония.

Д-р Х. Лънг – автор на над 10 книги за изкуството на войната – предлага подробно ръководство за преодоляване умствената защита на противника. Основавайки се на техники за манипулиране на съзнанието, д-р Лънг ни учи как да използваме страховете, несигурността, надеждите и вярванията на опонента ни срещу самия него. Някои от изложените техники са заимствани от древните майстори и се публикуват за пръв път.Тук ще научите:

• Черната наука: изкуството на заплахата

• Тайната на седемте: Седемте колела на силата

• Майсторите от изтока: изкуството на хиркарите, виетнамското вуду

• Китайско лице: изкуството на Кунг Минг и китайското разчитане на лица

• Самурайско лукавство: изкуството на Йоритомо на влиянието; пътят „Без меч”; сенчести бойци

• Кръвта на Авраам: Библейска черна наука


Съдържание на книгата:


Увод    

ВЪЗПРИЯТИЕ И СИЛА

1  Трите известни

Опознай себе си 

Цицероновата шестица   

Над или под   

Способности, ценности и съюзници   

Опознай врага си   

Навици, страхове и увлечения   

Да опознаем неговата „тъмна страна“   

Врагът на моя враг   

Опознай средата си   

Семейна среда   

Обществено обкръжение   

2  Власт на една ръка  разстояние

Петицата на гети   

Схватка или бягство?   

Отстъпление   

Подчинение   

Търсене на обич   

Търсене на власт   

Петте вида власт   

Власт на обичта и уважението   

Власт на моркова   

Власт на тоягата   

Власт на експерта   

Власт на положението   

3  Убийствените сили

Слепота  

Подкуп и шантаж   

Подкуп   

Шантаж   

Кръвни връзки   

Промиване на мозъка   

Любов и промиване на мозъка   

„Тояга“ за самоличност   

Как да разберете дали ви промиват мозъка   

Как да се предпазите от промиването на мозъци   

Насилие   

Духовно насилие   

Физическо насилие   

Погребване   

ОВЛАДЯВАНЕ НА ИГРАТА

4  Контрол на съзнанието чрез числа

Шухари: единният кръг   

Дао го виждаш, дао не го виждаш   

Упражнението на Трите маймуни   

Две глави мислят по-добре от една   

Двете школи   

Двата типа дадености на разума   

Заблуда или принуда?   

Третото ухо   

Глава    

Сърце   

Огнище   

Четирите хумора   

Петте знамена и петте страхове   

ЗНАМЕНА   

Страх   

Шестте праха   

Тайната на седмицата   

Седемте колела на силата   

Седемте жлези  

Седем на квадрат   

Осемте вида ум   

Съзнание на окото   

Съзнание на ухото   

Съзнание на носа   

Съзнание на езика   

Общо телесно съзнание   

Мисловно съзнание   

Болно съзнание   

Основно съзнание   

5  Методи на саботаж

Увод: „Изкуството да слушаме“   

Походката на сенките   

Стойка   

Позиране   

Изграждане на непроницаема физиономия   

Разговорът на сенките   

Увод: Завръщането на словесните магьосници   

Словесно робство   

Словесни оръжия   

Тъмни изкуства   

Увод: Лениво и мъгливо   

Изкуството да сплашваме   

Изкуството на засадата    

Изкуството да съблазняваме   

Изкуството да НЕ преговаряме   

Изкуството да лъжем   

МЪДРЕЦИ И БЕЗУМЦИ

6  Изкуството на върколака

Кръвта на Авраам   

Библейска Черна наука   

Исус, син на Сирах   

Кинжалите на Аллах   

7  Майсторите от Изтока

Пътуване на изток   

Индийски прозрения   

Виетнамско вуду   

Китайско лице   

Трите принципа   

Кунг Минг   

Военният цар   

Китайско разчитане на лицето   

Самурайско лукавство   

Йоритомо и неговото изкуство на влиянието   

Без меч, без ум   

Да се смееш с Дългоносите   

Сенчести бойци   

Пътят на Трите диаманта   

Заключение: леност, мисия и умел пешеходец 

Книгата Как да контролираме съзнанието на хората на Д-р Х. Лънг може да закупите от Хеликон, СофтПрес, Store.bg и др.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Участие в маркетингови проучвания срещу заплащане