13 октомври 2016

Как да израснем духовно и да се радваме на живота - Д-р Джоузеф Мърфи




Духовните ценности на всеки от нас са водещи както за реализацията ни на житейското поприще, така и за постигането на хармония с нашето вътрешно Аз.
В тази своя книга доктор Мърфи учи, че не е необходимо да сме религиозни, за да сме духовни личности. Добре балансираното, симетрично съзнание, плюс безусловната вяра във вселенския създател, е постоянен източник на радост, успех и удовлетворение в живота. Обратното - несигурността, тревогата и безпокойството винаги водят до липса на радост и материални блага в живота на човека. Без значение каква религия изповядваме, каква е професията ни и какви са интересите ни, вярата, че има една по-висша сила, която ни е създала и продължава да ни напътства, е жизненоважна за извисяването на духа ни и за постигането на пълноценен живот.
Съветите и напътствията на доктор Мърфи в настоящата книга ще променят вашия светоглед и начина, по който възприемате Твореца, за да започнете да мислите по-позитивно, по-дълбоко и по-качествено.

“Събудете се и живейте! Никому не е писано да бъде нещастен, да се тревожи, да живее в бедност, да страда, да се чувства отхвърлен или по-низш. Висшата сила ни е дала способността да превъзмогнем бедите и да постигнем радост, хармония, здраве и благоденствие. Вие имате силата да обогатите живота си!”. Това e философията на доктор Джоузеф Мърфи – един от великите писатели и лектори на XX век, значима фигура в модерната интерпретация на религиозни текстове.

Съдържание:
Предговор
Тайната на „Аз съм, който съм”
Най-великата истина
Какво означава Божията воля
Четвъртият начин да се молим
Наука и религия
Всеки край е едно начало. Живот след смъртта
Вие живеете два живота
Духовният смисъл на брака и развода
Законите на мисленето и на духа в светлината на учението на Емерсън (Първа част)
Законите на мисленето и на духа в светлината на учението на Емерсън (Втора част)

Книгата "Как да израснем духовно и да се радваме на живота - Д-р Джоузеф Мърфи" може да закупите от store.bg, soft-press.com, helikon.bg и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Участие в маркетингови проучвания срещу заплащане